Međunarodni BEAN Festival // Salaš 137, Čenej (Novi Sad)

Način prijave takmičarskih ekipa

Zbog velikog obima organizacije i sve većeg broja zainteresovanih za učešće na “BEAN festivalu” organizator je odredio niz mera vezano za takmičarski deo manifestacije, kao i opšta pravila prema kojima će se takmičarske ekipe prijavljivati, a u cilju što lakšeg procesa prijavljivanja i evidentiranja ekipa.

* Ukupan broj takmičarskih ekipa limitiran je na 50 ekipa.
* Ekipa broji maksimalno 8 članova.
* Kotizacija za prijavu takmičarske ekipe iznosi 4.000,00 dinara.
* Takmičarska ekipa treba da se pridržava pravila za prijavu ekipe.
* Prijava ekipa je moguća isključivo u vremenskom periodu koji određuje organizator, nikako nakon tog perioda.

PRAVILA ZA PRIJAVU TAKMIČARSKIH EKIPA

1. Prijava ekipa se vrši LIČNO na recepciji Salaša 137 ili putem ONLINE PRIJAVE.

2. Popunjava se PRIJAVNI LIST, koji potpisuju i takmičarska ekipa i organizator (ovlašćeno lice).

3. Prilikom prijave ekipa dobija VAUČER uz koji će moći da preuzme poklon paket glavnog takmičarskog dana na info pultu.

4. Takmičar prilaže UPLATNICU kao dokaz o uplati. Takmičar je dužan da strogo vodi računa o načinu popunjavanja, odnosno da na uplatnici budu tačno naznačeni IME I PREZIME kontakt osobe, adresa i tačan NAZIV EKIPE koja se prijavljuje.

5. PRIMER PRAVILNO POPUNJENE UPLATNICE ZA PRIJAVU TAKMIČARSKE EKIPE. U polje poziv na broj upisujete datum kada vršite uplatu.

6. Takmičar može da uplati kotizacioni iznos od 4.000 dinara i direktno organizatoru – ovlašćenom licu (gotovinski). Takmičar tada dobija priznanicu o uplati.

7. Organizator je dužan da takmičara upozna sa PROPOZICIJAMA TAKMIČENJA, sa KUĆNIM REDOM, OBAVEZAMA i DUŽNOSTIMA TAKMIČARA i sa OBAVEZAMA ORGANIZATORA. Takmičar dobija štampani primerak ovih pravilnika i potpisivanjem PRIJAVNOG LISTA daje svoju pismenu saglasnost da će se pridržavati svih navedenih obaveza i dužnosti, kao i da će se pridržavati kućnog reda festivala.

Napomena: Ako se uplata vrši preko računa, prijava postaje validna tek kada uplata bude vidljiva na našem bankovnom izvodu.

Ekocentar “Vodomar05”, Čenej
beanfestival@gmail.com
M: +381 63 179 76 39